Disclaimer

De Beleggershypotheek (Kamer van Koophandel: 65801490), verleent u hierbij toegang tot www.debeleggershypotheek.nl. De Beleggershypotheek publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. De Beleggershypotheek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.debeleggershypotheek.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De Beleggershypotheek spant zich in om de inhoud van www.debeleggershypotheek.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.debeleggershypotheek.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Beleggershypotheek.

In het bijzonder zijn alle tarieven op www.debeleggershypotheek.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.debeleggershypotheek.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Beleggershypotheek nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Beleggershypotheek. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Beleggershypotheek, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van www.debeleggershypotheek.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

De Beleggershypotheek

Stevinstraat 118, 2587 ER 's-Gravenhage
+31 (0)70 - 219 52 70
info@debeleggershypotheek.nl

Maandag t/m vrijdag van
09:00 tot 17:30 uur (’s avonds op afspraak)
Zaterdag op afspraak geopend

De Beleggershypotheek

Oosteinde 55, 2548 AK 's-Gravenhage
+31 (0)70 - 219 52 70
info@debeleggershypotheek.nl

Maandag t/m vrijdag van
09:00 tot 17:30 uur (’s avonds op afspraak)
Zaterdag op afspraak geopend

Particuliere woningen financieren

© Copyright 2016 De Beleggershypotheek | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacyverklaring | Autoriteit financiële markten