Alle hypotheekvormen op een rijtje voor u gezet door De Beleggershypotheek

Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke situatie leiden vaak tot een beperkter aantal mogelijkheden. Het draait bij hypotheken eigenlijk om twee zaken: de geldlening en de manier waarop u de lening wilt terugbetalen. Voor het geld dat u leent, betaalt u rente. Deze rente is één van de elementen die uw woonlasten bepalen. De hoogte van de rente is onder meer afhankelijk van de wijze waarop u wilt aflossen en hoelang u de rente vastzet.

Aflossen kan op verschillende manieren. Zo kunt u de hele lening aan het einde van de looptijd in één keer aflossen of kunt u er voor kiezen om maandelijks een deel te sparen of te beleggen, waardoor er een kans op een hoger rendement is. Uw persoonlijke situatie en wensen bepalen welke hypotheek het meest geschikt voor u is. Wij hebben voor u de meest voorkomende hypotheekvormen op een rijtje gezet.

Onze professionals staan klaar voor u om een advies op maat te geven voor hypotheek

Lineaire hypotheek

Dit is een eenvoudige hypotheekvorm, waarbij de bruto maandlasten in het begin hoog zijn. Doordat u iedere maand echter een vast bedrag aflost, worden de maandlasten steeds lager. Deze hypotheek is goed te combineren met andere hypotheekvormen.

 

De voordelen

 • U bouwt snel vermogen op in uw woning.
 • De bruto maandlasten dalen naar verloop van tijd.
 • Flexibiliteit: makkelijk bij verhuizing of beëindiging van een hypotheek.
 • De totale rentelast is laag.

De nadelen

 • De bruto maandlasten zijn in het begin hoog.
 • Het belastingvoordeel neemt af.

Annuïteitenhypotheek

Bij deze hypotheek betaalt u altijd een vast maandbedrag welke bestaat uit een aflossings- en een rentegedeelte. Omdat het rentegedeelte in het begin groot is, profiteert u in het begin van de looptijd van belasting teruggave. Aan het einde van de looptijd betaalt u bijna geen rente meer en bestaat de maandlast vooral uit aflossing. Dit betekent dat uw netto maandlasten aan het einde van de looptijd hoger zijn, dan aan het begin.

 

De voordelen

 • Lage nettolasten in het begin, doordat u de eerste jaren weinig aflost.
 • Flexibiliteit: makkelijk bij verhuizing of beëindiging van een hypotheek.

De nadelen

 • Relatief geringe vermogensopbouw in de woning gedurende de eerste jaren.
 • De totale rentelasten dalen gedurende de looptijd, hierdoor ook minder belastingvoordeel.
 • Uw netto maandlasten nemen toe.

Aflossingsvrije hypotheek

Zoals de naam al zegt lost u bij deze hypotheek niets af: u betaalt alleen rente. Hierdoor heeft u een maximale belastingteruggave en lage maandlasten. Deze hypotheekvorm wordt vaak gebruikt om een deel van het vermogen dat in het huis vastzit te gebruiken. Ook wordt deze hypotheek veel gebruikt in combinatie met andere hypotheekvormen. De Krediethypotheek is afgeleid van de aflossingsvrije hypotheek en wordt meestal afgesloten op de overwaarde van het huis. Bij het afsluiten van deze hypotheek spreekt u een kredietbedrag af. Dit bedrag hoeft u niet direct volledig op te nemen. U kunt gedurende de looptijd van de hypotheek vrij aflossen en opnemen. In 2013 is de wetgeving rondom aflossingsvrije hypotheken aangepast. Vanaf 2013 kunt u alleen gebruik maken van uw recht op hypotheekrenteaftrek, als u reeds een aflossingsvrije hypotheek had voor het financieren van uw eigen woning. Indien u na 2013 een aflossingsvrije hypotheek heeft afgesloten voor het financieren van uw eigen woning, dan ontvangt u geen hypotheekrenteaftrek.

 

De voordelen

 • Er zijn veel combinaties mogelijk met levensverzekeringen en beleggingen.
 • Door de maximale belastingteruggave zijn uw netto maandlasten laag. Dit met uitzondering van het afsluiten van een nieuwe aflossingsvrije hypotheken na 1 januari 2013.
 • U heeft een grote vrijheid.

De nadelen

 • U bouwt geen vermogen op, doordat u alleen rente betaalt.
 • Er wordt niet afgelost, de lening blijft dan ook een schuld.

Levenhypotheek

Bij de levenhypotheek lost u tijdens de looptijd niet af. U spaart het af te lossen bedrag via een winstdelende levensverzekering bij elkaar. Hiertoe wordt de premie van de verzekering belegd of het bedrag wordt gespaard tegen een vast rendement. Aan het einde van de looptijd kunt u de hypotheek geheel of gedeeltelijk aflossen met de uitkering van deze verzekering. Ook bij overlijden van u of uw partner vóór de einddatum van uw verzekering kan de hypotheekschuld geheel of gedeeltelijk worden afgelost. In 2013 is de wetgeving rondom aflossingsvrije hypotheken aangepast. Een levenhypotheek is fiscaal gezien ook aflossingsvrij. Vanaf 2013 kunt u alleen gebruik maken van uw recht op hypotheekrenteaftrek, als u reeds een aflossingsvrije hypotheek had voor het financieren van uw eigen woning. Wanneer u na 2013 een aflossingsvrije hypotheek heeft afgesloten voor het financieren van uw eigen woning, dan ontvangt u geen hypotheekrenteaftrek.

 

De voordelen

 • U geniet gedurende de totale looptijd de maximale renteaftrek.
 • U kunt belastingvrij sparen of kiezen voor een polis, die belast wordt in Box 3.
 • De verzekering heeft doorgaans een hogere opbrengst dan als u het geld op een spaarrekening zet.
 • Een deel van het rendement is gegarandeerd.

De nadelen

 • Het eindbedrag is onzeker.
 • U heeft geen invloed op de fondsen waarin wordt belegd.
 • Voortijdige beëindiging van de levensverzekering kan nadelige fiscale gevolgen hebben.

Spaarhypotheek

Bij een spaarhypotheek gaat u een lening aan die u gedurende de looptijd niet aflost. Daarnaast sluit u een spaarverzekering af. Omdat u niet aflost is het maandbedrag altijd gelijk en heeft u een maximale belastingteruggave. De verzekeringspremie die u betaalt bestaat uit een spaar- en een risicodeel. Iedere maand legt u een spaarpremie in, waarover u een vergoeding krijgt. Deze vergoeding is gelijk aan de hypotheekrente. Aan het einde van de looptijd zijn alle spaarpremies, plus de daarover ontvangen rente, precies voldoende om de hypotheek af te lossen. De risicopremie zorgt ervoor dat de hypotheek bij overlijden volledig of gedeeltelijk kan worden afgelost. De spaarhypotheek biedt meer zekerheden dan een levenhypotheek, omdat op de einddatum of bij tussentijds overlijden een gegarandeerd bedrag wordt uitgekeerd. In 2013 is de wetgeving rondom aflossingsvrije hypotheken aangepast. Vanaf 2013 kunt u alleen gebruik maken van uw recht op hypotheekrenteaftrek, als u reeds een aflossingsvrije hypotheek had voor het financieren van uw eigen woning. Een spaarhypotheek is fiscaal ook aflossingsvrij. Indien u na 2013 een aflossingsvrije hypotheek heeft afgesloten voor het financieren van uw eigen woning, dan ontvangt u geen hypotheekrenteaftrek.

 

De voordelen

 • U geniet gedurende de totale looptijd van de maximale renteaftrek.
 • U maakt gebruik van belastingvrij sparen.
 • Effecten van de renteschommelingen worden verminderd.
 • Gegarandeerd eindbedrag op einddatum of bij overlijden.

De nadelen

 • U bent veelal gebonden aan één instantie.
 • U heeft geen kans op een hoger rendement.
 • U bent vaak minder flexibel in de verzekeringsvoorwaarden dan bij een levenhypotheek.
 • Voortijdige beëindiging van de spaarverzekering kan nadelige fiscale gevolgen hebben.

Beleggingshypotheek

Bij deze hypotheek belegt u periodiek in aandelen of beleggingsfondsen. U sluit dus geen levensverzekering af. Het is echter wel verstandig om een aparte overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. De schuld blijft tot het moment van aflossen even groot, waardoor u ook hier maximale belastingteruggave heeft. De beleggingshypotheken kunnen per bank of verzekeringsmaatschappij verschillen. In 2013 is de wetgeving rondom aflossingsvrije hypotheken aangepast. Vanaf 2013 kunt u alleen gebruik maken van uw recht op hypotheekrenteaftrek, als u reeds een aflossingsvrije hypotheek had voor het financieren van uw eigen woning. Een beleggingshypotheek is fiscaal ook aflossingsvrij. Indien u na 2013 een aflossingsvrije hypotheek heeft afgesloten voor het financieren van uw eigen woning, dan ontvangt u geen hypotheekrenteaftrek.

 

De voordelen

 • Uw netto maandlasten zijn laag.
 • De kans bestaat dat de opbrengst aanmerkelijk hoger is.
 • U bent niet gebonden aan de fiscale regels die voor levensverzekeringen gelden.

De nadelen

 • Het eindkapitaal is niet gegarandeerd.
 • Het rendement staat niet vast. Dit kan lager uitvallen.
 • Over het opgebouwde vermogen moet vermogensrendementsheffing betaald worden.

Effecthypotheek

De effecthypotheek is een soort beleggingshypotheek. In plaats van periodieke beleggingen wordt bij de effecthypotheek een bedrag, dat wordt bijgeleend in de hypotheek, vooraf in één keer in een beleggingsfonds naar keuze gestort. De hypotheek kan dan, uitgaande van een verondersteld rendement, na 30 jaar worden afgelost. Dit is een hypotheek zonder verzekering. In 2013 is de wetgeving rondom aflossingsvrije hypotheken aangepast. Vanaf 2013 kunt u alleen gebruik maken van uw recht op hypotheekrenteaftrek, als u reeds een aflossingsvrije hypotheek had voor het financieren van uw eigen woning. Een effecthypotheek is fiscaal ook aflossingsvrij. Indien u na 2013 een aflossingsvrije hypotheek heeft afgesloten voor het financieren van uw eigen woning, dan ontvangt u geen hypotheekrenteaftrek.

 

De voordelen

 • U kunt zonder eigen geld beleggen. Het geld wordt bijgeleend.
 • U bent niet gebonden aan de regels die voor levensverzekeringen gelden.

De nadelen

 • Het beleggingsresultaat is onzeker.
 • Over het opgebouwde vermogen moet vermogensrendementsheffing worden betaald.

Hybride hypotheek

Dit is een combinatie van een spaar en beleggingsverzekering. U spaart en/of belegt via een verzekering. U kunt een deel van de aflossing laten garanderen. Als u de inbreng geheel of gedeeltelijk belegt, dan kunnen de maandlasten dalen of u houdt aan het einde van de looptijd na aflossing van de hypotheek een bedrag over.In 2013 is de wetgeving rondom aflossingsvrije hypotheken aangepast. Vanaf 2013 kunt u alleen gebruik maken van uw recht op hypotheekrenteaftrek, als u reeds een aflossingsvrije hypotheek had voor het financieren van uw eigen woning. Een hybride hypotheek is fiscaal ook aflossingsvrij. Indien u na 2013 een aflossingsvrije hypotheek heeft afgesloten voor het financieren van uw eigen woning, dan ontvangt u geen hypotheekrenteaftrek.

 

De voordelen

 • Veel vrijheid en flexibiliteit in het verzekeren tegen diverse risico’s.
 • Wisselen tussen de fondsen binnen het beleggingsgedeelte is mogelijk.
 • U kunt het risicoprofiel van de beleggingen zelf bepalen.

De nadelen

 • U kunt niet onbeperkt wisselen tussen sparen en beleggen.
 • Voortijdige beëindiging van de verzekering kan nadelige fiscale gevolgen hebben.

De Beleggershypotheek

Stevinstraat 118, 2587 ER 's-Gravenhage
+31 (0)70 - 219 52 70
info@debeleggershypotheek.nl

Maandag t/m vrijdag van
09:00 tot 17:30 uur (’s avonds op afspraak)
Zaterdag op afspraak geopend

De Beleggershypotheek

Oosteinde 55, 2548 AK 's-Gravenhage
+31 (0)70 - 219 52 70
info@debeleggershypotheek.nl

Maandag t/m vrijdag van
09:00 tot 17:30 uur (’s avonds op afspraak)
Zaterdag op afspraak geopend

Particuliere woningen financieren

© Copyright 2016 De Beleggershypotheek | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacyverklaring | Autoriteit financiële markten